गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

ताजा सूचना
कार्यालय प्रमुख
बासुदेव रेग्मी

बासुदेव रेग्मी
९८५६०११४६५
regmibasu@gmail.com

सूचना अधिकारी
बासुदेव रेग्मी

बिनोद शर्मा
9856088253

प्रकाशन